fbpx

Om Frirummet

Frirummet arbejder for at forbedre den offentlige samtale, øge tilliden mellem folket og de folkevalgte og inspirere flere unge til at deltage i demokratiet.

Den demokratiske samtale er under pres. Tilliden til politikere og medier er dalende. Børn og unges stemmer og engagement er fraværende i demokratiet. Vi mangler håb og vision for fremtiden.

Derfor har de frie skoler (friskolerne, efterskolerne og højskolerne) taget initiativ til Frirummet – et civilsamfundsinitiativ, der skal bidrage til at genfinde den demokratiske samtale, styrke børn og unges engagement i debatten og udfordre råbekulturen.

Hvad er Frirummet?

Frirummet er skabt af Friskoleforeningen, Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen med støtte fra TrygFonden.

De frie skoler

Frirummet udspringer af de frie skolers tanker om demokratisk dannelse og medborgerskab.