fbpx

Enighedseksperimentet


Med Frirummets online rollespil, Enighedseksperimentet, kan du arbejde med debat, deltagelse og kritisk tænkning med din elever på en anderledes og udfordrende måde.

I rollespillet træder elever og lærere sammen ind i et rum, hvor en verdensomspændende organisation har sat sig for at løse klodens problemer. Men selvom organisationens hensigter fremstår noble, så bliver det hurtigt klart, at de nye, innovative tiltag efterlader meget lidt plads til forskellige holdninger, debat og kritiske perspektiver.

Formålet med Enighedseksperimentet er, at børn og unge skal eksperimentere med at være i uenighed. Spillet giver anledning til at mærke og grundlag for at tale om, hvorfor det er vigtigt at sige sin mening, lytte til andres og have en fælles offentlig samtale, der kan rumme mange forskellige perspektiver og den tvivl, der følger med.

SÅDAN SPILLER I SPILLET

Spillets rammefortælling

Gennem det seneste halve år har jeres skole deltaget i et hemmeligholdt eksperiment. For at løse verdens udfordringer med klimaforandringer, krige og social/økonomisk ulighed effektivt har COALA (Center for Optimering af Android Læring og Adfærd) nemlig udviklet en metode til at observere og kontrollere menneskelig adfærd – og de er i gang med at afprøve den på jeres skole.

COALA har efter aftale med skoleledelsen og staten holdt øje med eleverne, og i analysen af den data, de har modtaget, er der dukket nogle uregelmæssigheder op, som skal undersøges nærmere. (I denne overvågning har læreren spillet en ikke uvæsentlig rolle.)

Derfor pålægges I at gennemføre et testforløb, der skal give COALA indblik i, hvad dataudsvingene er et udtryk for, så problemerne kan blive løst.

 

Spillets forløb

Spillet består af et digitalt fælles spor, der foregår på klassens storskærm, og en række øvelser, der skal løses i grupper. Øvelserne omtales som TESTS.

I spiller ved at gå ind på COALA’s hjemmeside på storskærmen, trykke på ‘FÆLLES TESTFORLØB’ og derefter følge anvisningerne på skærmen. Brug kodeordet “coalatestnu” til at starte forløbet.

Efter hver test er der et CHECK-POINT, der umiddelbart fremstår som et tjek af elevernes viden, men som også indeholder gåder med hemmelige beskeder og opgaver til eleverne – hvis altså de får øje på dem.

Som underviser skal du helst ikke forberede dig på spillets indholdsdel, for det giver en god dynamik, at du går ind i det med samme forudsætninger som eleverne.

Eleverne skal gerne tro, at de går ind til helt almindelig undervisning, så de overraskes med kravet fra COALA om, at de skal deltage i et testforløb.

Eleverne spiller derfor heller ingen ’roller’ i spillet. De indgår i rollespillet som sig selv men vil undervejs blive mere og mere bevidste om, at her er tale om en aktivitet, hvor man skal holde øjne og ører åbne, skærpe den kritiske sans og have mod til at bryde rammerne, der hvor det føles nødvendigt.

FORBEREDELSE

Før I går i gang

Når I begynder

  • Inddel eleverne i grupper på 4-6 personer og giv hver gruppe et nummer. De opdeles i lige og ulige grupper undervejs i forløbet, og skal derfor huske deres gruppenummer.
  • Bed ved timens begyndelse alle grupper om at udpege en gruppeleder.
  • Alle grupper skal have adgang til én computer, som de bruger til sammen at logge ind på COALA’s check-points efterhånden, som du giver dem adgangskoderne. Gruppelederen er computer-ansvarlig.

 

Vigtigt!

  • Eleverne må ikke smide noget ud undervejs. De vil i flere tilfælde skulle vende tilbage til en opgave, efter de tror de er færdige.
  • Sørg for, at det første eleverne møder er COALA’s hjemmeside coalatest.dk, så spiluniverset virker troværdigt fra begyndelsen.
  • I testforløbet indgår der også korte videoer, som skal kunne afspilles med lyd på storskærmen.

OM SPILLET

Målgruppe
7.-10. klasse

Varighed
Det tager ca. 2,5 timer at spille spillet – inkl. 2 x 15 minutters pause.

Fag
Spillet placeres indenfor samfundsfagets rammer, men kan også inddrages i tværfaglige projekter med tema om medborgerskab, demokratisk dannelse, politik og debatkultur. 

START SPILLET