fbpx

Politik & Poesi

Hent vores inspirationshæfte til arrangører af Politik & Poesi her.

Hent vores samtaleskort her.

“Der er noget uigennemskueligt ved det poetiske sprog. Man kan ikke få klar besked. Det roder – roder lige så meget, som livet gør. Derfor er det et præcist sprog. Lige præcis sådan er det at leve og forsøge at forstå, imens vi lever. At forsøge at forstå sig selv og andre. Det er noget rod. Ind imellem et dejligt rod”. 

– Ingrid Ank, Grundtvigsk Forum

Politik handler om livet. Fordi politisk samtale og politisk praksis sætter både rammer og retning for det liv, der leves, det samfund der efterstræbes, og det der driver os som mennesker. Politik er værdier og visioner; det er fortid, nutid og fremtid vævet sammen i forskellige billeder. Det er (grænser for) rummelighed, balancegang mellem individ og kollektiv, og (brud med) normer.

Alt dette opholder vi os sjældent ved, fordi den politik, vi møder som samfundsborgere, i meget høj grad er reduceret til teknik, centreret om konflikt(underholdning) og fokuseret på løsning af enkeltsager. Vores demokratiske styreform er indrettet, så et politisk virke retter sig mod 4-årige genvalg, og derfor vægtes retorisk slagkraft og let forståelig handlekraft frem for eftertænksomhed, nysgerrighed og søgen i den demokratiske samtale.

Det kan et poetisk anslag til den politiske samtale være med til at ændre på ved at åbne for og kaste lys over mennesket, værdierne, tanker og den tvivl, der ligger bag politiske beslutninger og holdninger. Med Politik & Poesi sætter Frirummet i samarbejde med Grundtvigsk Forum en anderledes ramme for den demokratiske samtale om, hvordan vi som mennesker ønsker at leve med hinanden. Ved at koble politik og poesi tror vi på, at vi kan give nuancer til og skabe en anderledes dybde i de politiske samtaler.

Alle kan blive arrangører af et Politik & Poesi. Vi tilbyder en online workshop med Ingrid Ank fra Grundtvigsk Forum, hvor du får inspiration til at udvikle dit arrangement. Workshoppen den 9. september fra kl 15.00-16.00 på Zoom.

De første 20 arrangører får 2.000 kr. til forplejning af gæster.

Arrangementerne foregår 2. november 2021 i følgende lokalområder:

Jyderup Højskole – Om miljø- og kønspolitik, woke-ism og cancel culture (18.00-21.00)

Køge Bibliotek – Hvad er det egentlig, vi synger? Et politisk blik på Højskolesangbogen (Kl 19.00-21.00)

Fredericia Bibliotekerne – Om helte, kamp og generationer (Kl 18.00)

Struer Bibliotek – Kulturpolitik samtalesalon (kl 18.00-20.00 på Struer Musikskole, Bredgade 6)

Den Frie Lærerskole i Ollerup – Mød din lokalpolitiker i Højskolesangbogen (16.30)

Musik- og Teaterhøjskolen, Toftlund – Et væredygtigt liv i Tønder Kommune (kl 19.30-21.30)

Stevns Bibliotek – Arrangementsbeskrivelse kommer

Rudersdal Bibliotekerne – Arrangementsbeskrivelse kommer

Kalundborg Bibliotek – Arrangementsbeskrivelse kommer

Politik & Poesi er arrangeret i samarbejde med Grundtvigsk Forum med støtte fra Samfonden. 

Anita Lund Gravesen

Anita Lund Gravesen

Kommunikation

Tlf. 2244 9313
anita@frirummet.org