fbpx

Pædagogikken som et blik

Vi befinder os i den forventningsfulde begyndelse af et nyt, håbefuldt årti, som samtidig er det sidste og afgørende årti, hvor vi i det globale fællesskab kan bremse den alvorlige udvikling i biodiversitets- og klimakrisen og dermed sikre fremtidige generationer en frodig og fredelig planet.

Det skubber til og skaber nye rammer for de eksisterende idealer for uddannelse, for demokratisk dannelse og for demokratiet. Og det ændrer rammerne for den offentlige samtale. For hvad er ’det fælles bedste’, når verden kalder på omstilling? Hvad er til diskussion – hvad er vilkår og hvad er valg?

De store spørgsmål på tværs af nationer såvel som generationer presser demokratiet på nye og hidtil usete måder og (måske) derfor arbejdes der også på tværs af forskellige organisationer fokuseret med at styrke børn og unges demokratiske selvtillid, engagement og indflydelse.

Enhver ny generation af borgere i et demokratisk samfund står med spørgsmålet om, hvordan, hvorfor og i hvilken grad de vil acceptere og videreføre de eksisterende værdier og institutioner. De unges oplevelser, erfaringer og syn på deres verden kan betragtes som tegn på samfundets og demokratiets bevægelser.

Lieberkind & Bruun, De unge borgere (2021)

Helt aktuelt ser vi ungdommen gå forrest i globale klimademonstrationer, i identitetspolitiske debatter og oprør, og vi hører tydeligt ungdommen, når der stilles principielle spørgsmål til magtfordelinger, privilegier, styreformer og -systemer, til de måder vi lever på i Danmark, og dermed også de normer og idealer vi opdrager og uddanner de kommende generationer med afsæt i.

Gennem Frirummets arbejde forholder vi os nysgerrigt og undersøgende til de bevægelser, der sker i og omkring demokratiet. Vi ser på og byder ind i skolen som et ’sted’ for særlige demokratiske bestræbelser – og vi spørger og bidrager til skolens rolle i forhold til samfundets demokratiske udfordringer. For det pædagogiske er også politisk.

Frirummets referencegruppe

Lene Tanggaard
(AAU)

Jonas Lieberkind
(DPU)

Christian Hougaard-Jakobsen
(Midtsjællands Efterskole)

Marieke Brinck
(Den frie Lærerskole)

Maria Bruselius-Jensen
(CeFU)

Merete Wiberg
(AU)

Thomas Visby
(Vester Skerninge Friskole)

Simon Finnerup
(Den frie Lærerskole)

Leo Komischke-Konnerup
(UC Syd)

Camilla Mehlsen
(KU)

Jonas Møller
(Tidl. Roskilde Festival Højskole)

Ulla Højmark Jensen
(Professionshøjskolen Absalon)

Thomas Illum Hansen
(UCL)

Jonas Lysgaard
(DPU)

Kontakt Frirummet

Josefine Weng

Josefine Weng

Projektleder