fbpx

Pædagogikken som en praksis

Skolen er (for alle aldersgrupper) en central og vigtig institution med hensyn til at danne samfundsborgere. Den er mødested for mennesker med forskellig baggrund, livsvilkår og forudsætninger for deltagelse, og det er ramme om pædagogisk arbejde med udvikling af tre ’søjler’, som Wolfgang Klafki til sammen definerede som demokratisk dannelse:

Selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet.

Derfor er steder for uddannelse og dannelse særligt interessante at se nærmere på, når vi taler om pædagogik som en (demokratisk?) praksis. Undersøgelser viser, at danske børn og unge er blandt de dygtigste i Europa, når det kommer til viden om politik, samfund og demokrati, men de viser også, at unges demokratiske selvtillid halter, at historisk få unge er engagerede i partipolitik, og at over halvdelen af unge svarer, at de ikke har lyst til at deltage i politiske debatter på grund af tonen i debatten.

I Frirummet mener vi, at demokratiet lider et tab ved ungdommens fravær, og derfor vil vi stå sammen med børn og unge om at forme/skabe en demokratisk samtale, de har lyst til at deltage i og som man bliver klogere af.

Sådan arbejder vi

I Frirummet tror vi på, at uenighed kan gøre os klogere, hvis der samtidig er plads til at tvivle, lytte og reflektere. Tvivlen er eksistentiel, og derfor har den en central plads i det pædagogiske materiale, vi udarbejder. For hvis man oplever tvivl hos andre, bliver man også modigere med sin egen.

Samme vægt lægger vi på initiativ og handlekraft. Følelsen af at man som barn og ung spiller en rolle i samfundet opstår ikke bare fordi man ved en masse om demokratiet som styreform. Medborgerskab kræver engagement og ansvar, og derfor retter Frirummets pædagogiske arbejde sig i høj grad mod en styrket inddragelse, indflydelse og demokratisk handlekraft hos unge.

Når Frirummet udvikler pædagogiske materialer, foregår det oftest i samspil med vores bagland og de aldersgrupper, der udgør det. Det vil sige børn, unge og voksne på fri-, efter- og højskoler landet over. Materialet er således forankret i praksis, og det er ambitionen, at det vil skabe ringe i vandet og få et eget liv udenfor de frie skoler.

Pædagogiske projekter

Møder på Hal-vejen

Et demokratiprojekt, der skal forstærke unges stemme i debatten og i valgboksen.

 

Digitale dannelsesmøder på tværs

En øvelse i at være uenige og respektfulde i digitale møderum.

 

Undersøgelse af holdningsdannelse (politisk dannelse) i et uddannelsesinstitutionelt rum

De frie skoler har i kraft af deres tradition og frihed et særligt potentiale for at arbejde demokratisk og dermed styrke børn og unges demokratiske dannelse, som af Wolfgang Klafki defineres som udvikling af selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Men hvordan ser det ud, hvornår foregår det (ikke), kan vi få øje på det – og hvad skal der til for at løfte dette arbejde?

Undersøgelsen igangsættes i begyndelsen af 2022

 

Udvikling af undervisningsmateriale

På baggrund af undersøgelsens resultater udvikles materiale til brug i arbejdet med børn, unge, demokrati og den offentlige samtale. 

 

Udvikling af debatmodeller til brug i undervisningen/ med børn og unge

Vi udvikler debatmodeller med konkrete redskaber til arbejdet med mediekritik, debat og deltagelse. Debatmodellerne bygger på de grundlæggende principper bag Frirumsdebatten og skal inspirere børn og unge til at stille nysgerrige og kritiske spørgsmål til den demokratiske virkelighed og det mediebillede, de møder.

Kontakt Frirummet

Josefine Weng

Josefine Weng

Pædagogisk konsulent