fbpx

Materialer til undervisere

På denne side finder du Frirummets inspirations- og undervisningsmaterialer.

Frirummets materialer sigter mod at forbedre børn og unges forudsætninger for at deltage i offentlig samtale. Det pædagogiske udgangspunkt er, at vi bliver klogere af uenighed, hvis der samtidigt er mulighed for at tvivle, reflektere og tage initiativ sammen.

Bog: Blev du klogere?

Vil du undervise dine elever i debat- og samtalekultur, og vil du blive klogere på, hvordan vi som borgere kan bidrage til at forbedre den offentlige samtale?

Journalist Cathrine Gyldensted har undersøgt potentialet i Frirumsdebatten, der udfordrer de traditionelle rammer for politisk debat, og som sigter mod at styrke den demokratiske samtale mellem borgere og folkevalgte. I bogen møder du folkene fra de frie skoler, der står bag initiativet Frirummet, politikere og debattører, der har deltaget i en Frirumsdebat, samt nogle af de journalister, der er med til at sætte rammen for debatten i medierne.

 

Enighedseksperimentet

Vil du undervise dine elever i debat, deltagelse og kritisk tænkning på en udfordrende og anderledes måde? Så kast dig ud i vores interaktive demokratirollespil sammen med dine elever.

Frirummet har udviklet et online, interaktivt demokratirollespil, som du kan bruge i din undervisning. I rollespillet indrulles du og eleverne i en lyssky organisation, der arbejder for at ensrette elevernes holdninger og rense verden for al uenighed. Rollespillets fiktive ramme udfordrer eleverne til at eksperimentere med uenighed, provokerer dem til at gribe til handling og gør dem klogere på sig selv og på andres holdninger.

 

Fri Forundring

En podcastserie med refleksions- og arbejdsspørgsmål 

I podcastserien Fri Forundring samtaler Frirummet med folkevalgte om temaer som tvivl, håb, frihed, fællesskab og uenighed. Samtalerne åbner for både eksistentielle spørgsmål og perspektiver, men også mere konkrete politiske overvejelser, analyser og erfaringer. Du kan inddrage podcasten og refleksions- og arbejdsspørgsmålene i holdundervisningen, til samlinger eller som et ugentligt tema på skolen.

 

Frirumsøvelser

Vil du arbejde med demokrati, deltagelse og debat i klassen?

Her kan du finde inspiration og materiale til at arbejde med demokrati, debat, deltagelse og engagement. Materialet har fokus på at bringe elevers perspektiver, holdninger og uenigheder i spil.

Materialet bidrager til at tage hul på en snak om, hvorfor der skal være plads til uenighed, og hvorfor er det vigtigt at sige sin mening og lytte til andres. Øvelserne sigter mod at gøre det trygt at sige sine meninger højt og samtidig give mulighed for at forholde sig nysgerrigt og åbent til andres perspektiver.