fbpx

Indstillingskriterier

For at komme i betragtning til prisen, skal det journalistiske produkt eller arbejde have bidraget konstruktivt til folkestyrets virke i kraft af sin form, sit indhold og/eller i kraft af den debat, journalistikken åbner for. Journalistikken skal således bidrage til at styrke en konstruktiv og engagerende demokratisk samtale, som reflekterer befolkningens sammensætning.

Prisen bliver blandt andet uddelt ud fra ’F-I-N-T’, fire grundlæggende, journalistiske værdier:

Fællesskab: Opleves journalistikken engagerende og involverende?
Inspiration: Inspirerer journalistikken til mulige løsninger?
Nuancer: Formår journalistikken at præsentere en nuanceret problemstilling?
Tillid: Fremstår journalistikken troværdig?

Folkets Journalistpris 2022 uddeles til journalistik, der er udkommet i løbet af 2021.