fbpx

Frirumsøvelser

Her kan du finde inspiration og materiale til at arbejde med demokrati, deltagelse og engagement med eleverne og med fokus på at bringe deres perspektiver, holdninger og uenigheder i spil. Materialet bidrager til at tage hul på en snak i klassen om, hvorfor det eksempelvis er vigtigt at være uenige nogle gange. Hvorfor er det vigtigt at sige sin mening – og lytte til andres? Og hvordan kan vi arbejde med at gøre det almindeligt og trygt at give udtryk for og begrunde sine meninger samtidig med, at man forholder sig nysgerrigt og åbent til andre perspektiver?

Øvelserne har fungeret som en del af de Frirumsworkshops, vi afholdt i 2019/2020. Med Frirumsworkshoppen påbegyndte vi et konkret pædagogisk arbejde med at ’prikke til’ børn og unges demokratiske dannelse og engagement og ikke mindst at skærpe deres demokratiske kompetencer. Som en del af evalueringen af workshopsene har vi justeret, udbygget og differentieret øvelserne en smule på baggrund af de erfaringer vi fik med dem og tilbagemeldingerne fra elever og lærere på de frie skoler.

  Mening og mod

  Vi er (heldigvis) ikke alle sammen enige om alt. Nogle gange føler vi os måske enige ’i store træk’, og så er der alligevel betydningsfulde forskelle og kompromiser, hvis man går lidt tættere på. Men det kræver mod at stå fast på og begrunde sine holdninger. Denne øvelse har til formål at bringe uenigheder og forskelle i spil eleverne imellem, gøre op med forsimplende modsætningsforhold og give plads til nuancerne.

  I øvelsen er er der ingen ’rigtige’ og ’forkerte’ svar – det handler om at have mod til og få mulighed for at sige sin mening samt om at lytte, spørge ind til og udvise respekt overfor andres.

  Læs om øvelsen til højre, og download alt hvad du skal bruge her:

  Det skal du gøre på forhånd

  Inddel eleverne i grupper på 4-6 personer

  Download, print og klip kortene med udsagn ud og saml dem i en bunke, kuvert eller æske til hver gruppe

  Find det antal bønner, perler, småsten, el.lign. (små genstande, man kan gemme i hånden), der skal til for at alle elever kan få 4 hver.

  Øvelsen tager ca. 30 minutter.

  Instruktion

  Inden øvelsen går i gang:
  Alle får 4 bønner/ perler/ møtrikker hver. Kortene ligger i en bunke midt på bordet.

  Øvelsens forløb:
  Den ældste i gruppen trækker en seddel og læser den højt for de andre.

  Vælg hvor enig eller uenig DU er i det, der står på sedlen.

  De andre må ikke se, hvad du vælger.

  På samme tid viser alle til hinanden, hvor mange bønner I har valgt.

  Den med FLEST fortæller de andre sin holdning og begrunder den.

  Den med FÆRREST fortæller de andre om sin holdning og begrunder den.

  Alle diskuterer sedlen sammen.

  Den næstældste trækker en ny seddel, og I gør det samme igen.

  Brainstormbingo

  ’I algoritmer på nettet, netværk på sociale medier og i de meningsfællesskaber, vi søger, er der fare for at etablere det, der lidt populært kaldes ekkokamre eller ’bobler’.

  Et problem med disse meningsfællesskaber er, at man ikke nødvendigvis konfronteres med nogen, der mener ’noget andet’ og udfordrer den enkelte på holdninger og tænkemåde.

  I denne øvelse skal I arbejde med og opleve både at styrke og sprænge boblen ved at søge fælles tanker og forskellige tanker. Det handler altså både om at kende hinanden og hinandens referencer – og om at tænke selv, til inspiration for hinanden

  Læs om øvelsen til højre, og download alt hvad du skal bruge her: 

  Det skal du gøre på forhånd
  Inddel eleverne i grupper på 4-6 personer.

  Download, print og klip sedlerne med Hovedord og saml dem i kuverter, så hver gruppe kan få et sæt.

  Alle skal bruge papir og blyant.

  Øvelsen tager 30-45 minutter.

  Instruktion

  Inden spillet går i gang:

  Kuverten ligger på bordet. Hver person har et ark papir og en blyant foran sig. Der ligger et fælles point-papir i midten.

  Hvis I vil spille både runde 1 og 2 kan i med fordel dele ord-kortene op i to bunker.

  Runde 1: Match med så mange som muligt

  Den yngste i gruppen trækker en seddel fra kuverten og læser hovedordet højt for de andre.

  Alle skriver nu 3 lede-ord på deres papir, som de forbinder med det ord, der blev læst op. I må ikke vise hinanden, hvad I skriver.

  Bagefter læser alle på skift deres 3 ord op. Hvis to eller flere har skrevet SAMME ord på deres papir, sætter I en streg på point-papiret.

  Forklar hinanden, hvorfor I skrev netop de ord.

  Den næstyngste trækker et nyt ord, og I gentager forløbet, indtil der ikke er flere ord i kuverten.

  Runde 2: Match med så få som muligt

  Den ældste i gruppen trækker en seddel fra kuverten og læser den højt for de andre.

  Alle skriver nu 3 lede-ord på deres papir, som I hver især forbinder med det ord, men som ikke er den mest oplagte association.

  Det vil sige, at modsat runde 1, hvor det gjaldt om at tænke i samme retning som de andre i gruppen, skal I nu tænke så langt væk fra hinanden som muligt.

  Hvis TO ELLER FÆRRE har skrevet et ord, sætter I en streg på point-papiret.

  Den næstældste trækker et nyt ord, og I gentager forløbet, indtil der ikke er flere ord i kuverten.

  Blinde vinkler?

  I et demokrati er det vigtigt at forstå og anerkende, at der findes legitime holdninger, der er stik imod det, man selv mener. Og det er vigtigt at forholde sig seriøst til andres argumenter og holdninger for at få ordentligt indblik i de uenigheder, der er, og de nuancer, de rummer.

  I denne øvelse skal eleverne afprøve og udfordre en række forskellige holdninger, og de skal forsøge at argumentere både for og imod dem. Det handler om at kunne argumentere uafhængigt af egne holdninger og finde argumenter for noget, der måske er modsat det, man selv mener.

  Formålet med øvelsen er at give plads til dilemmaer i, tvivl om og nye perspektiver på skarptskårne standpunkter. På den måde kan øvelsen bidrage til at skabe en debat i klassen, hvor det ikke handler om, ’hvem der vinder’, men om at bruge uenigheder og forskelle til at blive klogere på et emne.

  Læs om øvelsen til højre, og download alt hvad du skal bruge her: 

  Det skal du gøre på forhånd

  Inddel eleverne i grupper på 4-6 personer

  Download, print og klip kortene i et antal, så alle grupper får et sæt.

  Alle skal bruge papir og blyant

  Øvelsen tager 30-45 minutter

  Instruktion

  Inden spillet går i gang
  Holdningskortene ligger midt på bordet med teksten nedad. Alle har papir og blyant foran sig.

  Øvelsens forløb
  Den ældste person i gruppen trækker et kort og læser det højt for de andre. Diskuter fordele og ulemper ved den holdning, der præsenteres på kortet. Det handler ikke om, hvad man selv mener, men om at se en sag fra forskellige perspektiver.

  Når I har diskuteret holdningen
  Den person, der trak kortet, tager det og lægger det foran sig. Den næstældste i gruppen trækker et kort, og I gør det samme igen.

  Når alle har fået et kort, skriver alle tre argumenter for og tre argumenter imod den holdning, der står på den seddel, de har fået.

  Når alle har skrevet, læser den yngste i gruppen sine argumenter op for de andre. Gruppen diskuterer argumenterne. Gruppen vælger det bedste argument for og imod.

  Derefter læser den næstyngste sine argumenter op og I gentager.

  Opsamling

  Opsamling til efterskoler og friskoler
  Klassen samles og grupperne præsenterer på skift deres argumenter for og imod de forskellige holdninger for hinanden – og de spørgsmål det rejser.

  Undervejs kan de andre grupper stille spørgsmål og udfordre argumenterne med nogle af deres egne.

  Opsamling til højskoler
  Reflekter over, hvad der var udfordrende ved denne øvelse og hvorfor.

  Diskuter i grupper eller fælles: Findes der holdninger, der ikke indeholder dilemmaer? Hvor ser I dilemmaer i det politiske landskab og den offentlige debat netop nu? Hvorfor er der mon ikke mere fokus på tvivl i den offentlige samtale?

  Debatballaden

  I ”Debatballaden” trækker deltagerne en debatrolle og skal ud fra den debattere, snakke og diskutere med hinanden. Spillet har ingen vindere eller tabere, men træner deltagerne i at se og forstå, hvad der kan fremme, bremse eller afspore en debat. ”Debatballaden” træner samtidig deltagerne i at afdække hinandens verdenskort og gøre dem nysgerrige på andres holdninger, argumenter og følelser til et givent emne.

   

  Læs om øvelsen, og download alt hvad du skal bruge her: 

  Værtskabet

  Med ”Værtskabet” opfordres deltagerne til at invitere nye og forskellige holdninger indenfor og engagere sig i samtaler, hvor uenighed og nysgerrighed får lov at stå i centrum. ”Værtskabet” handler om mødet mellem mennesker og holdninger man ikke kender, eller som man måske har forudindtagede meninger om. Formålet er, gennem træning i værtskab, at blive bedre til at skelne mellem person og sag og virke i en demokratisk samtale. ”Værtskabet” har en indbygget struktur, der nedtrapper konflikt og nuancerer mødet, så der skabes rum til tvivl, nye spørgsmål og større forståelse.

  Læs om øvelsen, og download alt hvad du skal bruge her: 

  Mulighedstræet

  Nogle udfordringer kan virke store og uoverskuelige for den enkelte og gøre det svært at handle.
  ”Mulighedstræet” tydeliggør arbejdet om en fælles sag og hvilke konkrete handlinger den enkelte kan gøre, for at skabe en fælles forskel.

  Læs om øvelsen, og download alt hvad du skal bruge her: