fbpx

Frirumsdebatten

Frirumsdebatten er en anderledes debatform mellem to debattører, som har forskellige holdninger til en sag. Hovedformålet med frirumsdebatten er at gøre debattører og deltagere (publikum) klogere på et emne og på baggrunden for de forskellige standpunkter. Debatformen tager konflikten alvorligt og belyser dilemmaer og mulige løsninger. Undervejs inviteres deltagerne til at bidrage med argumenter og løsninger. Frirumsdebatten faciliteres af en uddannet debatpilot.

Frirumsdebatten er delt ind i tre runder:

  • Fronter
  • Refleksion
  • Initiativ

Fronter
Debatpiloten tydeliggør, hvor de to debattørerne er uenige. Konflikten trækkes op, og det er synligt for alle, hvor debattørernes holdninger er forskellige.

Refleksion
Emnets kompleksitet foldes ud belyses. Debatpiloten spørger ind til, hvor debattørerne er i tvivl og beder debattørerne forholde sig til modpartens argumenter. Vi bliver klogere på, hvorfor debattørerne har de holdninger, de har, og hvilke dilemmaer de valg, vi skal træffe, indeholder.

Initiativ
Vi har fået en ny forståelse for, hvorfor vi er uenige og dermed et godt grundlag for at komme med forslag til løsninger. Deltagerne bliver bedt om at bidrage.

Baggrund 
Frirumsdebatten er et modsvar til konfliktunderholdning og til den debatkultur, der udråber vindere og tabere. Frirumsdebatten er opstået for at skabe forståelse for baggrunden for uenigheden og dermed modvirke polarisering. Frirumsdebatten gør det muligt at rumme hinandens uenighed, fordi debatformen skaber rum til tvivl og refleksion. Frirumsdebatten er også udviklet for at give flere og særligt flere unge mod til at blande sig i debatten og engagere sig i demokratiet, og for at øge tilliden mellem folket og de folkevalgte.

Når vi er nysgerrige på holdningers baggrund og nuancer, bliver vi klogere.
Når vi italesætter andres og egen tvivl, øger vi tilliden til hinanden og til de folkevalgte.
Når vi stoler på, at vores mening bliver hørt og taget alvorligt, får vi mod til at engagere os.
Når vi udviser handlekraft og initiativ, tager vi ansvar for det fælles og styrker samfundets sammenhængskraft.

Frirumsdebatten er udviklet af journalister og forskere i 2016.

Afhold en Frirumsdebat
Har du en idé til en Frirumsdebat, er der flere ting, du bør overveje. Vi har skabt et overblik over, hvordan du kan finde en debatpilot, og hvordan du kan komme i gang. Find en guide til, hvordan du afholder en Frirumsdebat her.

Debatpilot
En Frirumsdebat styres af en debatpilot. Vil du arrangere en frirumsdebat, kan vi hjælpe dig med at finde en dygtig debatpilot. Har du selv lyst til at blive debatpilot, så deltage i ét af vores uddannelsesforløb. Læs mere om Frirummet debatpiloter her.

Fronter

I første runde trækkes fronterne op, så vi tydeligt kan se, hvori konflikten består, og hvad der er uenighed om. Vi opfatter konflikten som en uundværlig del af en debat, og derfor tager alle Frirumsdebatter afsæt i en konkret konflikt. Målet med Frirumsdebatten er ikke, at debattørerne skal blive enige eller opnå konsensus, men at deltagerne bliver klogere på konflikten og dens dilemmaer. En Frirumsdebat stopper dog aldrig på toppen af konflikten – men bygger i stedet to ekstra lag ovenpå.

Refleksioner
I anden runde skal vi lære Debattørerne lidt bedre at kende og komme tættere på, hvor de henter deres holdninger og værdier fra?  Debattørerne vil blive bedt om at forholde sig til hinandens bedste argument – også selvom de ikke er enige i argumentet. Formålet med runden er at vise konfliktens dilemmaer og åbne rummet op for at give plads til Debattørernes egen tvivl. At Debattørerne får rum til at anerkende hinandens argumenter, åbner debatten, så den bliver mere fri og tillidsbåret og giver nye perspektiver.
Initiativ

I tredje runde er Deltagerne i fokus. Det er Deltagerne, som først og fremmest skal komme med nye ideer og initiativer, som kan bringe os videre. Det kan være helt konkrete forslag, som Deltagerne selv vil tage initiativ til, men det kan også være gode ideer til, hvad Debattørerne kan gøre. Debattørerne bliver først bedt om at forholde sig til Deltagernes forslag, og herefter selv foreslå initiativer eller ideer, som de vil bringe videre.

Se videoen og blive klogere på debatformen

Hvem arrangerer Frirumsdebatter?

Frirummet uddanner såkaldte debatpiloter til at opsætte og facilitere Frirumsdebatter. Alle interesserede kan deltage, og du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig her.

På uddannelsen lærer debatpiloterne at facilitere og initiere en Frirumsdebat. Desuden undervises der i spørgeteknikker, personlig autoritet, kunsten at afbryde respektfuldt og at skærpe præmisser både mundtligt og skriftligt.

Frirummet har uddannet over 210 debatpiloter, der er spredt ud over hele Danmark. Du kan afholde en Frirumsdebat, selvom du ikke selv kender nogle debatpiloter. Læs mere om, hvordan du booker en debatpilot her.