fbpx

Frirumsdebatten

Frirummet har i samarbejde med forskere og journalister udviklet en ny debatform – Frirumsdebatten.

En Frirumsdebat tager konflikten og dens dilemmaer alvorligt, den udråber ikke en vinder og en taber, den giver plads til nuancer og tvivl, og den gør os klogere. Frirumsdebatter står derfor i skarp kontrast til den form for konfliktunderholdning, som vi oplever i mediernes traditionelle debatter, hvor fokus alt for ofte er selve konflikten og ikke de holdningsforskelle, som ligger bag konflikten. En Frirumsdebat består altid af tre runder.

Fronter

I første runde trækkes fronterne op, så vi tydeligt kan se, hvori konflikten består, og hvad der er uenighed om. Vi opfatter konflikten som en uundværlig del af en debat, og derfor tager alle Frirumsdebatter afsæt i en konkret konflikt. Målet med Frirumsdebatten er ikke, at debattørerne skal blive enige eller opnå konsensus, men at deltagerne bliver klogere på konflikten og dens dilemmaer. En Frirumsdebat stopper dog aldrig på toppen af konflikten – men bygger i stedet to ekstra lag ovenpå.

Refleksioner

I anden runde skal vi lære Debattørerne lidt bedre at kende og komme tættere på, hvor de henter deres holdninger og værdier fra?  Debattørerne vil blive bedt om at forholde sig til hinandens bedste argument – også selvom de ikke er enige i argumentet. Formålet med runden er at vise konfliktens dilemmaer og åbne rummet op for at give plads til Debattørernes egen tvivl. At Debattørerne får rum til at anerkende hinandens argumenter, åbner debatten, så den bliver mere fri og tillidsbåret og giver nye perspektiver.

Initiativ

I tredje runde er Deltagerne i fokus. Det er Deltagerne, som først og fremmest skal komme med nye ideer og initiativer, som kan bringe os videre. Det kan være helt konkrete forslag, som Deltagerne selv vil tage initiativ til, men det kan også være gode ideer til, hvad Debattørerne kan gøre. Debattørerne bliver først bedt om at forholde sig til Deltagernes forslag, og herefter selv foreslå initiativer eller ideer, som de vil bringe videre.

Se videoen og blive klogere på debatformen

Hvem arrangerer Frirumsdebatter?

 

Frirummet uddanner såkaldte Debatpiloter til at opsætte og facilitere Frirumsdebatter. Alle interesserede kan deltage, og du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde her.

På uddannelsen lærer Debatpiloterne at facilitere og initiere en Frirumsdebat. Desuden undervises der i spørgeteknikker, personlig autoritet, kunsten at afbryde respektfuldt og at skærpe præmisser både mundtligt og skriftligt.

Frirummet har uddannet over 210 Debatpiloter, der er spredt ud over hele Danmark. Kontakt Frirummets sekretariat for at blive sat i kontakt med en Debatpilot.