fbpx

Baggrund for Folkets Journalistpris

Uenighed, konflikt og meninger, der kontinuerligt mødes og brydes, er forudsætningen for et levende demokrati. Hele den demokratiske styreform bygger på den forståelse, at vi på trods af uenigheder kan leve sammen og engagere os i samfundet. Lige så vigtigt bygger demokratiet på en oplyst befolkning, der har lyst til at engagere sig og bidrage.

Alt for ofte sker det, at uenigheden splitter os, fordi debatten ikke giver rum til refleksion. I stedet for at give plads til nuancerne ved at anerkendelse modpartens argumenter, bliver tonen ofte hård og debatten polariseret. Det betyder, at flere og flere – og særligt unge under 30 år, holder sig fra at deltage i den offentlige debat. Det er et demokratisk problem, at ikke alle føler sig repræsenteret og at nogle afholder sig fra at give deres mening til kende.

Journalistikken og demokratiet
Journalistik er en absolut nødvendighed i et folkestyre. Uden nysgerrigt undersøgende, kritisk konstruktivt og professionelt udført journalistisk arbejde, går demokratiet til grunde. Vores folkestyre er afhængig af en åben samtale, hvor der er plads til at diskutere det væsentlige, men svære, og hvor der er rum for forskellighed. Vi har brug for journalistik, der repræsenterer befolkningens forskellige tilhørsforhold og synspunkter, og som bygger bro mellem eliten, magthaverne og folket.

Derfor må civilsamfundet og folket stå sammen om at kræve og at hylde journalistik, der forbedrer den offentlige samtale. Derfor har Frirummet taget initiativ til Folkets Journalistpris.

Ambitionen med prisen
Folkets Journalistpris stiller skarpt på mediernes rolle og ansvar i demokratiet. Ambitionen med arbejdet omkring prisen er at give flere mod til at blande sig i den offentlige debat, og at styrke befolkningens tillid til journalistikken så vel som til folkestyret. Derfor kan alle være med til at indstille kandidater til folkets Journalistpris lige som folket, mangfoldigheden og kravet om at forbedre den offentlige samtale er afspejlet i kriterierne.

Hent pressemeddelelsen om Folkets Journalistpris.

Kræfterne bag
Frirummet har taget initiativ til Folkets Journalistpris. Prisen er udviklet i samarbejde med journalist Gerd Maria May.
Frirummet er sat i verden for at forbedre den offentlige samtale ved at skabe nuancerede debatter. Det gør vi gennem forskellige initiativer så som Frirumsdebatten, hvor forskellige og modsatrettede synspunkter mødes i en kritisk konstruktiv dialog. Læs mere om Frirumsdebatten her.