fbpx

Debatpilotuddannelsen

Det er såkaldte Debatpiloter, der initierer og faciliterer Frirumsdebatter. Frirummet tilbyder en gratis, to dages debatpilotuddannelse til lærere, forstandere eller andre fra skolens bagland. Uddannelsen tilbydes kun til personer med tilknytning til højskoler, friskoler eller efterskoler.

Uddannelsen er en internatuddannelse, og som kommende Debatpilot vil man – sammen med andre forstandere, skoleledere, lærere og bestyrelsesmedlemmer fra andre frie skoler – diskutere, hvordan man som ”fri” skole kan agere handlingsorienteret i vores danske demokrati og på den måde tage medansvar for, at demokratiet og samtalen mellem mennesker styrkes.

Uddannelsen klæder dig på til, at du efter internatet kan gå ud og arrangere din første Frirumsdebat. Du bliver undervist i selve debatformatet, og du bliver udstyret med værktøjerne til at facilitere og initiere debatterne. I løbet af uddannelsen bliver du eksempelvis undervist i spørgeteknikker, personlig autoritet, kunsten at afbryde respektfuldt samt at skærpe præmisser både mundtligt og skriftligt. Derudover får du en masse inspiration og idéer til, hvordan man kan involvere skolen i lokale partnerskaber, der vinder genklang i lokalsamfundet og trækker borgerne til.

Uddannelsen giver dig værktøjerne til at facilitere din egen debat, og du bliver klædt på til at afholde Frirumsdebatter på skolen, hos en lokal samarbejdspartner, i naturen eller online. På uddannelsen arbejder du desuden med en konkret debat, som du efter internatet kan invitere til og afholde. 

Du kan se de kommende Debatpilotuddannelser her. Og finde materialer fra uddannelserne her.

Har du spørgsmål til Debatpilotuddannelsen?
– Så kontakt Frirummet via emil@frirummet.org

Materialer til Debatpiloter

Materialer og inspiration

Her finder du materialer fra tidligere Debatpilotuddannelser, Frirummets Powerpoint-skabelon og lydefiler samt visuel identitet.

Afholdte uddannelser

Frirummet har siden 2016 uddannet Debatpiloter til at facilitere Frirumsdebatter rundt omkring i hele Danmark.

Frirummets Debatpiloter

 

Frirummet har uddannet mere end 210 Debatpiloter, der er spredt ud over hele Danmark. Debatpiloterne er enten tilknyttet en højskole, en friskole eller en efterskole, og nogle skoler har mere end en Debatpilot tilknyttet.

Vil du gerne stable en Frirumsdebat på benene, men mangler du en Debatpilot? Så kontakt Frirummets sekretariat her.